top of page

Avtryck

Friskrivningsklausul

Denna webbplats har sammanställts med största möjliga omsorg. Ändå kan ingen garanti ges för aktualitet, frihet från fel och fullständighet eller att informationen som finns kan nås utan störningar när som helst. Informationen på denna webbplats är endast för initial information och instruktioner. De är inte heller ett erbjudande om att ingå specifika kontrakt. Allt ansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår genom användningen av denna webbplats är undantagna.

Inget ansvar för länkar

Inget ansvar kan överhuvudtaget tas för innehållet på sidorna som erbjuds med hjälp av en länk, detta gäller särskilt ytterligare länkar till ytterligare erbjudanden på Internet som kan erbjudas på dessa sidor. Eftersom nytt innehåll på de länkade sidorna inte kontinuerligt kan övervakas distanserar vi oss uttryckligen från allt senare ändrat innehåll på de länkade sidorna och avvisar alla ansvar för dem. Om du är medveten om att en länk som erbjuds på denna webbplats hänvisar till en sida med olagligt, omoraliskt eller på annat sätt olagligt innehåll, vänligen kontakta oss omedelbart så att länken kan kontrolleras och tas bort.

Ändring av användarvillkor

Användarvillkoren kan kompletteras eller ändras när som helst.

 

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är skyddad av upphovsrätt. Alla rättigheter, inklusive rättigheter till översättning, omtryckning och reproduktion av innehållet eller delar därav, förbehålls. Innehållet på denna webbplats får inte reproduceras i någon form (fotokopi, mikrofilm eller någon annan process) eller bearbetas, dupliceras eller distribueras med elektroniska system utan skriftligt tillstånd. Ytterligare användning av informationen som publiceras här, även delvis, endast med förläggarens förhandsgodkännande.

Personlig information

Personuppgifter är information som ditt namn, adress, postadress, telefonnummer - dvs. information om din identitet. Inga personuppgifter krävs från dig för att besöka vår webbplats. När du besöker lär vi oss bara din nuvarande IP-adress, namnet på din Internetleverantör, eventuellt den webbplats från vilken du besökte vår webbplats, de enskilda sidorna du besöker på vår webbplats, datum och tidinformation och olika versioninformation som din Webbläsaren överförs. Dessa data hänvisas nedan till som sessiondata. Personuppgifter samlas in och behandlas endast om du kontaktar oss.

Användning av sessiondata och personuppgifter

De automatiskt tillhandahållna sessionerna sparas och används för statistiska ändamål för att utvärdera den allmänna användningen av denna webbplats. De personuppgifter som du anger kommer endast att användas av oss i syfte att besvara dina förfrågningar eller beställningar. Genom att ange dina personuppgifter ger du ditt tillstånd att spara dem och använda dem för hanteringsprocesser. Endast data sparas som är absolut nödvändigt för hanteringsprocesserna.

Vidarebefordra personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte att avslöja, överföra, sälja eller på annat sätt marknadsföra dina personuppgifter till tredje part. Situationen är annorlunda om vi är skyldiga att avslöja och överföra uppgifterna genom lag eller genom en dom.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda de personuppgifter du har lämnat mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Vi är skyldiga att behandla personuppgifter konfidentiellt.

bottom of page